Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

http://thcsnguyenvietxuan.tptdm.edu.vn


Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 207 - 2018 chính thức
Buổi Sáng :    Khối 6 và khối 9
           
Ngày Môn Khối Thời gian Giờ mở đề Giờ phát đề

18/12/2017
-T. Anh 6,   GDCD 9
-T.Nhật 6 ,   CNghệ 9
-Địa lý 6
- 60 ,45phút
- 60,45phút
- 45 phút
- 7 h00
- 8h30
-  10 h00
- 7h10
- 8h40
   -10 h100
19/12/2017 -T. Anh 9 ;  GDCD 6
- T.Nhật 9;   C Nghệ 6
-Địa lý 9
- 60,45 phút
- 60 ,45phút
- 45 phút
- 7 h00
- 8h30
-  10 h00
- 7h10
- 8h40
   -10 h100

20/12/2017
- Ngöõ vaên 6,9
- Vật lý 6,9
- 90 phút
     -45 phút
- 7 h00
- 9 h00
- 7h10
- 9h10

21/12/2017
- Toaùn 6,9
-Sử 6 ,9
- 90 phút
- 45 phút
- 7 h00
- 9 h00
- 7h10
- 9h10
22/12/2017 -Hóa 9, Sinh 6
- Sinh9
- 45 phút
- 45 phút
- 7 h00
- 8 h30
- 7h10
- 8 h40


 Buổi Chiều :   Khối 7  và khối 8
 
Ngày Môn Khối Thời gian Giờ mở đề Giờ phát đề

18/12/2017
- T. Anh 7  ; GDCD 8
- T.Nhật 7  ; CNghệ 8
-Địa lý 7
- 60,45phút
- 60,45 phút
    - 45 phút
- 12 h45
- 14h15
- 15 h40
- 12h55
- 14h20
- 15 h50

19/12/2017
- T. Anh 8 ; GDCD 7
- T. Nhật 8 ; CNghệ 7
- Địa lý 8
- 60 ,45phút
- 60,45 phút
- 45 phút
- 12 h45
- 14h15
- 15 h40
- 12h55
- 14h20
- 15 h50
20/12/2017 - Ngữ văn 7,8
-Hóa 8
- 90 phút
- 45 phút
- 12 h45
      - 14h50
- 12h55
- 15h00

21/12/2017
- Toán  7,8
-Sử  7,8
 
- 90 phút
- 45 phút
 
- 12 h45
- 14 h50
 
- 12h55
- 15 h00
 
22/12/2017 -Vật lý  7,8
-Sinh 7,8
 
- 45 phút
- 45 phút
 
- 12 h45
- 14 h10
 
- 12h55
- 14 h20
 
  • Lưu ý: Học sinh khối 6,9 tập trung trước 6g45p;                                             Học sinh khối 7,8 tập trung trước 12g30p
  • Tải file: tại đây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây